Martinsson fullföljer bud på IMS

2002-04-29

Den 18 februari i år lade Ratos intressebolag Martinsson ett offentligt bud på samtliga aktier i IMS Data. Martinsson erbjöd 4,05 kronor per aktie i IMS Data. Den förlängda anmälningstiden för erbjudandet gick ut den 26 april 2002. Cirka 91,35 % av IMS aktieägare har accepterat budet och därmed har samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts.

Tvångsinlösen
Resterande aktier kommer att tvångsinlösas och Martinsson kommer att hemställa hos styrelsen i IMS att snarast begära avnotering från Stockholmsbörsens O-lista.