Lindab förvärvar i Ungern

2002-04-18

- Dagens förvärv är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som Lindab lagt fast för Central-europa, kommenterar Lindabs VD Carl-Gustaf Sondén1) dagens affär.

Lindab har två affärsområden - Ventilation och Profile. Profile säljer bland annat tak- och fasadplåt, takavvattningssystem, portar, lättbyggnadssystem och stålhallar. Förra året omsatte affärsområdet, som växer kraftigt i Central- och Östeuropa, ca 1,8 miljarder kr.

- Vi vet att behovet av stålhallar är stort i Central- och Östeuropa. Genom förvärvet får vi ett komplett produktprogram och en stark försäljningskanal i bl.a Ungern, en marknad vi redan idag har goda erfarenheter från, säger Carl-Gustaf Sondén.

Den förvärvade verksamheten omsätter ca 180 Mkr årligen. Förvärvet finansieras genom Lindabs egna medel och innebär inget krav på ytterligare kapitaltillskott från Lindabs ägare.

- Förvärvet är ett gott exempel på hur Lindab kombinerar organisk tillväxt med förvärv i denna snabbväxande region, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson1) dagens affär.