Försäljning av Kronans Droghandel fullföljs

2002-07-01

Samtliga villkor för försäljningen av Ratos aktier i Kronans Droghandel till finska Orion är nu uppfyllda och affären genomförs som planerat. Affären innebär att Ratos resultat under det andra kvartalet 2002 påverkas positivt med cirka 55 Mkr.

Den 12 april tecknades avtal om försäljning av Kronans Droghandel till finska Orion. Köpeskillingen uppgick till cirka 460 Mkr. Orion ökade därmed sin ägarandel i Kronans Droghandel från 10,6 % till knappt 70 %.

Orions dotterbolag Oriola är den näst största läkemedelsgrossisten och den ledande grossisten inom distribution av medicintekniska produkter till hälsovårds- och laboratoriebranschen i Finland. I Sverige marknadsför Oriola ett fullsortimentsprogram av dentalprodukter. Genom förvärvet av KD kommer Orions verksamhet inom distribution av läkemedel och hälsovård- och laboratorieprodukter att nå en slagkraftig storlek i Norden. Tillsammans blir Oriola och KD marknadsledare i Finland och den näst största läkemedelsgrossisten i Sverige.För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00