Exceed-försäljning verkställs

2002-06-18

Samtliga villkor för försäljningen av Ratos dotterbolag Exceed till branschkollegan Wilson Logistics är nu uppfyllda. Affären, som innebär en exitvinst om ca 90 Mkr för Ratos, genomförs därmed som planerat.

Försäljningssumman uppgår, som tidigare meddelats, till ca 160 Mkr. I samband med ägarbytet löser Exceed en skuld till Ratos om 10 Mkr varför likviditetseffekten för Ratos blir ca 170 Mkr.

Exceeds strategi har varit att bygga en ledande nordisk aktör inom flyg- och sjöfrakt. Trots att både Exceed och Wilson, speciellt i Sverige, är starka på marknaden så har de gemensamma analyser som föregått affären visat att bolagen i högre grad kompletterar än dubblerar varandra. Således är affären logisk ur båda företagens perspektiv.För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00