DELÅRSRAPPORT januari-juni 2002 - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-16 11:58 RATOS B 33,42 SEK

DELÅRSRAPPORT januari-juni 2002

2002-08-26

Stabil utveckling i en osäker omvärld
. Förbättrade resultat i innehaven
. Resultat före skatt 397 Mkr (1 898)
. Hilton, Esselte, Exceed och Kronans Droghandel avyttrade
. Totalavkastning för Ratos-aktien +21%
 
Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.