Camfil Farr avyttrar del av USA-verksamhet

2002-05-24

Luftfiltertillverkaren Camfil Farr avyttrade igår sin amerikanska division Engine till amerikanska Parker Hannifin för knappt 140 Mkr. Engine- divisionen, som tillverkar filter till lastbilar och andra dieseldrivna fordon, var inte en del av Camfil Farrs kärnverksamhet.

”Försäljningen innebär att vi renodlar vår verksamhet och kan styra resurser till vår kärnverksamhet” säger Alan O’Connell, koncernchef för Camfil Farr.

När det Trosa-baserade familjeföretaget Camfil år 2000 tillsammans med Ratos förvärvade den Nasdaq-noterade konkurrenten Farr ingick Engine-divisionen. Divisionen hade år 2001 en årsomsättning på cirka 15 MUSD med ett svagt positivt resultat.

Köpeskillingen uppgår till ca 14 MUSD. Betalning erhölls i huvudsak i form av aktier i Parker Hannifin. Affären får försumbara effekter på Camfil-koncernens resultat.

Under 2001 omsatte Camfil Farr koncernen 3 240 Mkr och uppvisade ett EBITA-resultat om drygt 230 Mkr. Ratos äger 30% i Camfil Farr. Innehavet har ett koncernmässigt bokfört värde i Ratos om 461 Mkr.

För ytterligare information:
Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Information och IR, 08-700 17 63