Beslut på Ratos bolagsstämma

2002-04-11

Vid Ratos ordinarie bolagsstämma som avhölls i Stockholm igår kväll har följande beslut fattats.
Utdelning 6,25 kr
Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i Ratos fastställdes utdelningen till 6,25 kr per aktie. Avstämningsdag blir den 15 april och utbetalning genom VPC beräknas ske den 18 april. Ratos-aktien handlas utan rätt till utdelning från och med idag den 11 april.

Styrelse
De tidigare styrelseledamöterna Olof Stenhammar (ordf), Lars Berg, Peggy Bruzelius, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg omvaldes. Harry Faulkner och Göran Lindahl hade båda avböjt omval.

Återköp av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att utställa högst 550 000 köpoptioner på återköpta aktier. Köpoptionerna erbjuds till högst 20 nyckelpersoner.

Söderbergska Journalistpriset
I anslutning till stämman delades det Söderbergska Journalistpriset i ekonomi ut. Priset är på 150 000 kronor och tilldelades journalisten och författaren Ronald Fagerfjäll.