Telia Overseas säljer sin andel i mobiloperatören Tess

2001-02-13

En principöverenskommelse har tecknats beträffande försäljning av brasilianska mobiloperatören Tess S.A. till Telecom Americas. Telia Overseas ägarandel i Tess uppgår till 29 %.
Den totala köpeskillingen för hela Tess uppgår till 950 MUSD. Affären innebär att tillgångarna i bolaget (enterprise value) värderas till cirka 1,8 miljarder USD. En förutsättning för affären är att köparen övertar Telia Overseas samtliga ekonomiska engagemang i Tess. Försäljningen förutsätter också de brasilianska myndigheternas godkännande, vilket beräknas kunna erhållas i slutet av mars 2001.

Försäljningen väntas medföra en marginell resultateffekt för Telia Overseas.
Ratos äger cirka 9 % i Telia Overseas och har investerat totalt 328 Mkr i bolaget. Telia Overseas ingår som ett Aktivt innehav i Ratos portfölj. Affärsidén är att förvärva utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni, och kommunikationsnät i utvecklingsländer. Förutom i Brasilien har Telia Overseas engagemang i Sri Lanka, Indien, Hongkong, Uganda, Namibia och Slovenien.