Telia Overseas säljer sin andel i mobiloperatören Si.Mobil

2001-02-27

Telia Overseas har idag sålt sin andel om 29% i Si.Mobil i Slovenien till det österrikiska bolaget Mobilkom Austria. Försäljningen väntas innebära en reavinst om cirka 450 Mkr för Telia Overseas.
Telia Overseas erhöll under 1998 tillsammans med lokala partners en GSM-licens i Slovenien. Antalet kunder har under det senaste året ökat kraftigt och uppgick vid årsskiftet 2000 till cirka 130 000.

- Det är mycket positivt att vi på kort tid lyckats skapa ett betydande värde i Si.Mobil. Den här affären är i linje med vår strategi att vidareutveckla och successivt realisera de värden som byggts upp i vår portfölj, säger Telia Overseas VD Per O. Pedersen.

Försäljningen väntas innebära en reavinst om cirka 450 Mkr för Telia Overseas. Totalt investerat kapital inklusive lån för Telia Overseas i Si.Mobil uppgick till 149 Mkr. Den genomsnittliga förräntningen på investerat kapital i Si.Mobil blev därmed ca 175%.

Ratos äger ca 9% i Telia Overseas och har investerat totalt 328 Mkr i bolaget. Telia Overseas ingår som ett Aktivt innehav i Ratos portfölj. Affärsidén är att förvärva utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni, och kommunika-tionsnät i utvecklingsländer. Förutom i Slovenien har Telia Overseas engagemang i Sri Lanka, Indien, Hongkong, Uganda och Namibia. I februari 2001 tecknade Telia Overseas en principöverenskommelse om försäljning av mobiloperatören Tess i Brasilien.