Säljer innehavet i Svedala - reavinst 184 Mkr

2001-09-10

I samband med att samtliga villkor för Metsos förvärv av Svedala har uppfyllts har Ratos sålt hela sitt innehav i Svedala motsvarande 2 300 000 aktier. Försäljningen innebär att Ratos gör en reavinst på ca 184 Mkr.