Ratos tilläggsinvesterar i Lindab Intressenter

2001-07-10

I samband med avslutandet av Lindab Intressenters erbjudande till aktieägarna i Lindab har Ratos ökat sin ägarandel i Lindab Intressenter från 43 till 49 procent. Tilläggsinvesteringen för Ratos uppgår till 130 miljoner kronor och har skett på samma villkor som den ursprungliga investeringen. Totalt har Ratos därmed investerat 1 066 miljoner kronor i Lindab Intressenter.

Övriga delägare i Lindab Intressenter är Sjätte AP-fonden, Skandia Liv, Carl-Gustaf Sondén och Hans Schmidt-Hansen.