Ratos säljer sitt innehav i Telelogic

2001-11-19

Ratos AB har i dag sålt större delen av sitt innehav i Telelogic eller 15 221 556 aktier vilket motsvarar 8,2 % av kapitalet i Telelogic. Försäljningen innebär att Ratos gör en exitvinst på 84 Mkr.
- När vi nu lämnar vår ägarroll i Telelogic efter nästan fyra år, kan vi konstatera att vi fått vara med om en kraftfull tillväxtfas i ett spännande framtidsföretag. Vår investering har därtill givit en god avkastning, kommenterar VD Arne Karlsson dagens affär.

Den årliga genomsnittliga avkastningen på Ratos investering i Telelogic uppgår till drygt 100 %. Efter försäljningen äger Ratos 310 000 aktier i Telelogic som kommer att läggas in i Ratos korta tradingportfölj.