Ratos säljer sitt innehav i Sweden On Line

2001-09-03

Telenor har idag förvärvat samtliga aktier i kabel-TV-operatören Sweden On Line. Köpeskillingen för hela bolaget uppgår till 195 Mkr. Ratos ägarandel i Sweden On Line är 50 %. Affären förutsätter konkurrens-verkets godkännande.
- Med Telenor som ägare kommer Sweden On Line ha stora möjligheter att utveckla och erbjuda sina kunder avancerade bredbandstjänster, säger Arne Karlsson, VD i Ratos.

Det bokförda värdet för Ratos innehav i Sweden On Line uppgick per den 30 juni till 125 Mkr. Dagens affär innebär att Ratos gör en exitförlust om 28 Mkr.

Sweden On Line är Sveriges fjärde största rikstäckande kabel-TV-operatör med ca 185 000 anslutna hushåll. Operatörsverksamheten har under senare år kompletterats med ett antal nya tjänster inom Internet och datakommunikation. Ett rikstäckande bredbandnät medger en kontinuerlig utveckling och distribution av nya applikationer inom såväl TV- och IT-området, som inom styr- och reglerteknik. Sweden On Lines kunder utgörs av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och företag.

Antalet anställda uppgår till ca 35 och 2000 uppgick omsättningen till drygt 120 Mkr och resultatet före skatt till 12 Mkr.