Ratos säljer sitt innehav i Scandic Hotels - exitvinst 1,7 miljarder kronor

2001-04-23

Ratos har idag sålt större delen av sitt innehav i Scandic Hotels eller
15 460 370 aktier till Hilton Group plc. Hilton Group plc betalar 144 kronor per Scandic-aktie vilket motsvarar 2,2 miljarder kronor för Ratos innehav i Scandic. Av detta erläggs 75% kontant och 25% i nyemitterade Hilton-aktier. Hilton-aktien noteras på Londonbörsen och kursen var den 20 april 220,50 pence.

Hilton Group har idag också lagt ett bud till samtliga aktieägare i Scandic Hotels med samma villkor som de Ratos erhållit.
Affären innebär att Ratos gör en exitvinst på 1,7 miljarder kronor. Ratos har förbundit sig att under en period om 12 månader behålla de aktier i Hilton Group som Ratos erhåller. De 225 594 Scandic-aktier som inte nu avyttras motsvaras av optioner utställda av Ratos. Även dessa aktier avses avyttras inom ramen för budet.

Ratos är med en ägarandel om ca 25% största ägare i Scandic Hotels. Scandic har sitt ursprung i Esso Motorhotell och har funnits i Ratos portfölj sedan 1983. Under tidigt 1990-tal renodlades hotell-operatörsrollen då hotellfastigheterna avyttrades och 1996 noterades Scandic på Stockholmsbörsen. Ratos har därefter kvarstått som bolagets största ägare. Genom en konsekvent genomförd varu-märkesstrategi har Scandic etablerat sig som ledare på den nordiska hotellmarknaden.

Ratos anser att Scandic genom samgåendet med Hilton lägger grunden för ett starkt hotellbolag med goda förutsättningar att växa vidare till en ledande position på den europeiska hotellmarknaden.

För mer information om Hiltons bud till aktieägarna i Scandic hänvisas till Hiltons och Scandics pressmeddelanden. En presskonferens angående erbjudandet kommer att äga rum i Stockholm klockan 10.00 på Scandic Hotel Continental, Vasagatan.