Ratos intressebolag Haendig förvärvar finska Penope

2001-06-07

Ratos intressebolag Haendig köper det finska bolaget Penope som är ledande på träbearbetnings-maskiner samt elhandverktyg. Penope omsätter cirka 100 MFIM och har 50 anställda. Genom för-värvet är Haendig därmed etablerat i alla nordiska länder.

- Haendig bedömer att Finland är en strategiskt intressant marknad. Penope passar utomordentligt väl in i vår strategi. Ett lönsamt företag med gemensamma produkter som ex vis Hitachi elhand-verk-tyg, kommenterar Thomas Holmgren VD Haendig AB och tillika ny styrelseordförande i Penope.

Penope kommer att drivas som tidigare men vi ser klara synergier på produktområdet Hitachi som koncernen har agenturen för i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi ser också möjlighet till att tillföra Penope intressanta produkter från Haendigs starka program, som ex vis infästningar fortsätter Thomas Holmgren.

Penope kommer med VD Jarmo Kivistö att sortera under Markt-koncernen i Norge. Tidigare huvudägaren Arto Jokinen kommer att kvarstanna i Penopes styrelse.