Ratos fullföljer bud på Atle

2001-04-27

Den 19 februari i år lade Ratos och brittiska 3i ett bud på samtliga aktier i Atle. Cirka 97% av Atles aktieägare har accepterat budet och därmed har samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts.
Affären innebär att Ratos förvärvar totalt 13 nya innehav från Atle motsvarande ett värde på 3,2 miljarder kronor. De nya innehaven i Ratos portfölj är:

Nya innehav, ägarandel %
Arcorus - Hydrauliska drivsystem, 49%
DIAB - Sandwichteknologi, 48%
Gadelius - Teknikorienterat japansk handelshus, 50%
Haendig - Distributör av bygg-, järn- och industriprodukter, 49%
Haglöfs - Friluftskläder/-utrustning, 100%
Hilding Anders - Sängproducent, 28%
HL Display - Produkter för butiksdisplay, 29%
Intervect - Transportutrustningar, 50%
(fd Alimak + Hek Int)
Kronans Droghandel - Läkemedelsdistribution, 49%
Martinsson Gruppen - IT-konsult, 50%
Programmera - IT-konsult, 46%
Sweden On Line - Kabel-TV operatör, 50%

Därutöver tillkommer en sk "gemensam portfölj" där ett 20-tal mindre bolag från Atle kommer att ingå.

De nya innehaven kommer att konsolideras in i Ratos koncernen fr o m 1 maj 2001.

För mer information om Atle-budet hänvisas till Ratos och 3is gemensamma pressmeddelande.