Programmera och Giga-gruppen går samman

2001-08-21

Ratos intressebolag Programmera och IT-konsultföretaget Giga-gruppen har beslutat gå samman. Därmed skapas en äkta systemintegratör med kvalificerade och efterfrågade tjänster inom IT-infrastruktur, förvaltning och systemutveckling. Det nya bolaget kommer att ha 140 anställda.
- Samgåendet mellan Giga och Programmera bildar ett konsultbolag med stor genomslagskraft genom sin storlek och sitt kompletterande utbud. Genom kombinationen av tjänster från IT-infrastruktur till förvaltning skapar vi ett större marknadsintresse än vad respektive bolag kan åstadkomma var för sig, säger Anne Kruge, VD för det nya bolaget.

Ratos ägarandel i det nya bolaget kommer att uppgå till 36%. Affären innebär ingen nettoinvestering för Ratos.

Det nya bolaget skall fortsätta att erbjuda sina tjänster till IT-intensiva branscher. En fokusering kommer att ske inom bank, finans och försäkring där säkerhet och tillgänglighet blir allt mer betydande för affärsverksamhet och konkurrenskraft. Programmera och Giga-gruppen har båda varit verksamma inom IT-sektorn i över 10 år. Det nya bolaget kommer att erbjuda ett samlat utbud av verksamhetskunnande, teknisk konsulting, systemutveckling, förvaltning och kvalitetssäkring.

Programmeras omsättning uppgick år 2000 till 107 Mkr och resultatet före skatt till 6,5 Mkr. Giga-gruppens konsultverksamhet omsatte år 2000 47 Mkr, med ett resultat före skatt på 5,3 Mkr.