Nedsättning av aktiekapitalet

2001-09-19

Beslutet som togs på Ratos ordinarie bolagsstämma den 5 april 2001 om nedsättning av Ratos aktiekapital med 8 222 500 kronor motsvarande 657 800 aktier av serie B har nu vunnit laga kraft. Efter nedsättningen av aktiekapitalet uppgår Ratos innehav av återköpta aktier till 1 687 100. Aktiekapitalet uppgår nu till 1 008 282 825 kronor fördelat på totalt 80 662 626 antal aktier motsvarande 21 641 127 A-aktier och 59 021 499 B-aktier.