Lindab Intressenter över 90% i Lindab

2001-07-03

- Samtliga villkor för förvärvet uppfyllda
- Anmälningsperiod förlängs till och med den 1 augusti 2001
 
Aktieägare representerande 97,5 procent av aktiekapitalet och 98,8 procent av röstetalet i Lindab AB (publ) ("Lindab") har nu accepterat erbjudandet från Lindab Intressenter.

Villkoren för genomförande är därmed uppfyllda. Erläggande av likvid beräknas påbörjas den 9 juli 2001. I samband därmed kommer Lindab Intressenter att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier och begära att Lindabs styrelse ansöker om avnotering av Lindabs aktier hos Stockholmsbörsen och Köpenhamns Fondbörs.

Anmälningsperioden förlängs till och med den 1 augusti 2001. Aktieägare som lämnar in aktier under den förlängda anmälningsperioden beräknas erhålla likvid den 8 augusti 2001.

Lindab Intressenter kan även komma att löpande förvärva aktier i marknaden.