Hilding Anders förvärvar dansk sängtillverkare

2001-12-07

Ratos intressebolag Hilding Anders har förvärvat resterande 60 % av Carl Thögersen A/S som är Danmarks största sängtillverkare. Affären innebär att Hilding Anders ägarandel nu uppgår till 100 %.
- Vi är utomordentligt glada över att kunna fullfölja förvärvet av Danmarks största sängtillverkare och tillföra det i sin helhet till Hilding Anders. Förvärvet är en naturlig del i vår långsiktiga strategi om en expansion i Europa dit en väsentlig del av Carl Thögersens försäljning går. Det känns bra att kunna knyta ett så både ekonomiskt och innovativt starkt företag till vår koncern, kommenterar VD Bengt Adolfsson affären.

Carl Thögersen är ett anrikt företag med bred kompetens och stor kunskap inom sängtillverkning. Företaget har en effektiv produktion och kan räkna in bl a Jysk som en av sina kunder. Huvudkontor och produktion är förlagd till Hurup Thy på Jylland. VD för Carl Thögersen är Anna Thögersen, som även fortsättningsvis kommer ha denna befattning.

Hilding Anders är europas största sängtillverkare. Genom förvärvet av Carl Thögersen kommer omsättningen på årsbasis öka med 285 Mkr till totalt cirka 3,5 miljarder kronor. Genom förvärvet ökar antalet anställda med 135 och uppgår till 2 135. Hilding Anders finns idag representerat i 13 länder i Europa.
 
Ratos ägarandel i Hilding Anders är 27 %.