Fullföljer köpet av Dynal Biotech

2001-10-16

Efter att samtliga förvärvsvillkor nu har uppfyllts fullföljer Ratos tillsammans med Nordic Capital förvärvet av det norska bioteknikföretaget Dynal Biotech. Ratos betalar en köpeskilling på 242 MNOK för en ägarandel om 25% i Dynal Biotech.
- Dynal Biotech är redan idag ett väletablerat lönsamt företag inom biotekniksektorn. Vi ser även intressanta möjligheter inom bolagets forskning och utveckling, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Dynal Biotech (www.dynalbiotech.com) är världsledande inom forskning, utveckling och tillverkning av magnetiska och icke-magnetiska ytterst små helt sfäriska polymerpartiklar ("beads") och marknadsför ett brett produktsorti-ment baserad på denna teknologi. Produkterna används bl a för separation av biologiskt material. Kunder och samarbetspartners återfinns både inom industri och forskning, främst inom diagnostik-, genomics- och cellterapiområdena. Dynals huvudanläggning är belägen i Oslo. Bolagets produkter säljs via egna bolag och distributörer i över 30 länder. Omsättningen år 2000 uppgick till 353 MNOK med god lönsamhet. Antalet anställda är ca 230 st.