EU-kommissionen godkänner bud på Atle

2001-04-03

EU-kommissionen har godkänt att Ratos och 3i Group plc genom sitt gemensamt ägda bolag Woodrose Invest förvärvar Atle i enlighet med offentligt erbjudande lämnat den 19 februari 2001.

EU-kommissionens beslut innebär att ett av villkoren för det offentliga erbjudandet uppfyllts.