Delårsrapport Q1 Januari - mars 2001

2001-05-09

- Resultat före skatt 24 Mkr (788)
- Rörelseresultatet 66 Mkr (44)
- Ratos-aktiens totalavkastning 5%
- Bud på Atle fullföljs
- Scandic-innehavet sålt efter periodens slut, exitvinst 1,7 Mdr
- Börsportföljen nästan helt avyttrad efter periodens utgång
 
 

Stockholm 9 maj 2001
RATOS AB (publ)
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.