Budet på Atle - vissa villkor uppfyllda genom beslut på Atles bolagsstämma

2001-04-19

Ratos AB och 3i Group plc lämnade, genom sitt gemensamt ägda bolag Woodrose Invest AB, den 19 februari 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Atle AB.
Vid dagens bolagsstämma i Atle fattades följande beslut som berör budet:

- att dela ut Atles aktier i Studsvik AB med avstämningsdag den 24 april,

- att utdelning fastställdes till 6 kronor per aktie samt

- att ta bort rösträttsbegränsningen i Atles bolagsordning.

Kvarstående villkor för erbjudandet är sedvanligt 90 procentsförbehåll och force majeure-klausul samt att avskiljandet av aktierna i Studsvik sker i enlighet med Atles stämmas beslut.

Anmälningsperioden för erbjudandet om kontant 147 kronor per aktie (efter avdrag för utdelning om 6 kronor per aktie) löper till och med tisdagen den 24 april 2001. Om kvarstående villkor uppfylls, förväntas likvid erläggas i enlighet med erbjudandet omkring den 3 maj 2001.