Atles aktier i HL Display nu överförda till Ratos

2001-11-13

I samband med Ratos och 3i:s offentliga bud på Atle våren 2001 informerades om avsikten att överföra samtliga Atles aktier i HL Display till Ratos.

Överföringen av Atles aktieinnehav i HL Display är idag slutförd. Ratos innehav i HL Display uppgår därefter till 109 216 A-aktier och 2 115 854 B-aktier. Innehavet motsvarar därmed 28,9 % av kapitalet och 20,2 % av rösterna i HL Display.