2001

Sök bland pressmeddelanden
 
Datum Pressmeddelanden
Hilding Anders förvärvar Crown Bedding
Hilding Anders förvärvar dansk sängtillverkare
Ratos säljer sitt innehav i Telelogic
Atles aktier i HL Display nu överförda till Ratos
Delårsrapport januari-september 2001
Ny VD i Gadelius
Fullföljer köpet av Dynal Biotech
Nedsättning av aktiekapitalet
Säljer innehavet i Svedala - reavinst 184 Mkr
Ratos säljer sitt innehav i Sweden On Line
Delårsrapport januari - juni 2001
Programmera och Giga-gruppen går samman
Ny koncernchef i Camfil
Ratos investerar i Dynal Biotech
Ratos tilläggsinvesterar i Lindab Intressenter
Lindab Intressenter över 90% i Lindab
Lindab Intressenter höjer budet på Lindab
Ratos intressebolag Haendig förvärvar finska Penope
Budet på Atle accepterat till 98,7 procent
Ratos lägger bud på Lindab AB tillsammans med 6:e AP-fonden och Skandia Liv.
Lindab Intressenter lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%.
Delårsrapport Q1 Januari - mars 2001
Ratos fullföljer bud på Atle
Ratos säljer sitt innehav i Scandic Hotels - exitvinst 1,7 miljarder kronor
Budet på Atle - vissa villkor uppfyllda genom beslut på Atles bolagsstämma
Beslut vid Ratos bolagsstämma
EU-kommissionen godkänner bud på Atle
Ratos flaggar ned i Pandox
Göran Lindahl föreslås till Ratos styrelse
Telia Overseas säljer sin andel i mobiloperatören Si.Mobil
Bokslutskommuniké 2000
Ratos och 3i lägger gemensamt kontantbud om 8,3 miljarder kronor på Atle och delar på portföljen.
Telia Overseas säljer sin andel i mobiloperatören Tess