Utökar investering i Telia Overseas

2000-09-19

Det av Ratos delägda bolaget Telia Overseas har beslutat genomföra en nyemission om knappt 1.160 Mkr. Likviden är avsedd att finansiera den fortsatta expansionen av verksamheten i Brasilien.
Telia Overseas som grundades 1996 investerar globalt i främst mobiltelefoni-licenser. Idag är Telia Overseas verksamt på sju marknader världen över. Det sammanlagda antalet abonnenter uppgår till 1,4 miljoner.
Den i särklass största investeringen i Telia Overseas är TESS i Brasilien där det senaste årets tillväxt varit mycket kraftigt. Antalet abonnenter uppgår idag till över 600.000 vilket motsvarar en ökning med 74 % jämfört med årsskiftet.
Genom den nu planerade nyemissionen kommer det bokförda värdet av Ratos 9%-iga innehav i Telia Overseas att öka med drygt 100 Mkr till
328 Mkr.