Tio bolag satsar på Tenora Networks öppna UMTS-nät

2000-12-08

Nu ansluter sig ytterligare två bolag till den neutrala nätoperatören Tenora Networks koncept om ett öppet UMTS-nät. Det är Scandinavia Online Sverige och Vattenfalls dotterbolag Abonnera.com som vill köpa nätkapacitet. Sedan tidigare finns avtal med åtta andra företag. Genom Tenora erbjuds de som inte får eller sökt en UMTS-licens möjlighet att lansera sina tjänster utifrån en konkurrensneutral plattform.
- Vi upplever ett mycket stort intresse för Tenoras UMTS-nät, säger Per Hallius, tillförordnad VD på Tenora. Hittills har företag som inte söker licens visat intresse, men vi räknar med att också de som inte får licens kommer att vara intresserade av att sluta avtal med en neutral nätoperatör. Även om vi redan nu har tio intresserade företag så för vi diskussioner med ytterligare ett antal aktörer, däribland flera större etablerade bolag såväl som mindre och mer nischade spelare. Tenora skiljer sig från övriga aktörer som sökt UMTS-licens genom att själv inte vara en leverantör av tjänster till slutkund. Tenora kan därigenom på ett trovärdigt sätt erbjuda alla typer av tjänsteleverantörer UMTS-kapacitet i ett öppet och oberoende nät. Förutom Scandinavia Online och Abonnera.com har Tenora undertecknat avsiktsförklaringar med Glocalnet, WorldCom, RSL COM, Internet 5, Home.se, HemEl, GTS Sverige och Telitel. -Vi tror att det är svårt att vara konkurrenskraftig på alla olika framtida tjänster och samtidigt vara duktig på att driva ett nät. Det ena handlar om skalfördelar, det andra om att utforma tjänster och förstå kundernas beteende, säger Per Hallius.- Vi sätter stort värde på att köpa kapacitet från en neutral operatör så att vi kan koncentrera oss på att erbjuda intressanta tjänster till konsumenterna, säger Annika Söderberg, VD Scandinavia Online Sverige.Med Teracoms långa erfarenhet av att planera och bygga infrastruktur samt att erbjuda transmissionskapacitet för GSM-operatörer har Tenora mycket goda förutsättningarna att snabbt bygga ut ett nationellt UMTS-nät med god täckning. Bland Tenoras styrkor finns också de drygt 1000 master, som redan idag finns tillgängliga via Teracom. Tenora Networks planerar för en snabb utbyggnad av ett UMTS-nät i både tätorter och på landsbygden. Redan under år 2001 kan UMTS-tjänster lanseras i nätet. Täckningen kommer att uppgå till 99,98 procent av befolkningen år 2003 vilket ger full poäng enligt PTS anvisningar för licenssökande.

Tenora Networks
Bakom Tenora Networks står Ratos, Nomura och Teracom. Konsortiets avsikt är att bygga ett neutralt öppet nät för tredje generationens mobiltelefoni. Genom Tenora skapas förutsättningar för större konkurrens inom mobil telefoni och dataöverföring i Sverige. Nätets neutralitet och öppenhet säkerställs genom att konsortiets ursprungliga medlemmar Ratos, Nomura och Teracom behåller majoriteten i bolaget. En ägarandel i Tenora har reserverats för de tjänsteleverantörer som även önskar bli delägare.

Abonnera.com
Abonnera.com erbjuder abonnemangstjänster via Internet, t ex el, försäkringar och telefoni. Affärsidén är att förenkla för kunderna, privatpersoner och småföretag, genom att samla alla tjänster på en adress, en faktura och en kundtjänst. Abonnera.com är ett helägt dotterbolag till Vattenfall.

Scandinavia Online
SverigeScandinavia Online driver internetportaler i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Scandinavia Onlines nätverk är det ledande portalnätverket på den nordiska marknaden, räknat i såväl antal unika användare som intäkter. Nätverket når varje månad ut till över fyra miljoner besökare, varav två miljoner i Sverige.