Superfos säljer huvudkontor - reavinst 80 MDKK

2000-03-08

Danska Superfos som ägs till en tredjedel av Ratos säljer sitt huvudkontor till det börsnoterade danska fastighetsbolaget Jeudan.
Fastigheten är belägen i Vedbaek strax norr om Köpenhamn och har en total uthyrningsbar yta om ca 18.000 kvm. Priset för fastigheten uppgår till 200 MDKK. Superfos gör därmed en realisationsvinst om ca 80 MDKK. Försäljningen sker för att effektivisera Superfos kapitalanvändning och därigenom skapa värden för bolagets ägare.

Koncentrerad verksamhet
Det var i november 1999 som Ratos och Industri Kapital förvärvade det tidigare börsnoterade industrikonglomeratet Superfos. I samband med förvärvet avyttrades koncernens amerikanska anläggningsverksamhet.

Nästa steg i renodlingen av Superfos togs i februari 2000 då affärsområdet Chemicals såldes till Holland Chemicals International.

Efter dessa steg består Superfos av de två affärsområdena Packaging med en årlig omsättning om ca 2 miljarder DKK och Aerosol med en omsättning om ca 500 MDKK.
Tillsammans uppvisade Packaging och Aerosol en rörelsevinst om drygt 200 MDKK under 1999.
Superfos-koncernens kvarstående huvudkontorsfunktioner kommer fortsättningsvis att hyra en begränsad yta i den fastighet som nu har sålts.

Superfos: www.superfos.com