Snabb täckning - Full poäng

2000-09-04

Mot bakgrund av de artiklar som förekommit i media under helgen vill TeNoRa Networks (Ratos, Teracom och Nomura-konsortiet) göra följande förtydligande.

- TeNoRa kommer redan under år 2003 kunna erbjuda ett UMTS-nät med full rikstäckning. 99,98% av befolkningen kommer att ha tillgång till de tjänster som erbjuds genom nätet vilket ger full poäng enligt PTS bedömningsgrunder för licensansökningar.

- Användningen av existerande infrastruktur, inklusive Teracoms nätverk av höga master, möjliggör en snabb utbyggnad och begränsar samtidigt såväl investeringsbehov som miljöpåverkan.

- Redan under 2001 kommer nätet stå öppet för de operatörer som vill leverera sina UMTS-tjänster via TeNoRa Network.