Ratos flaggar upp i Esselte

2000-03-15

Förvaltnings AB Ratos aktieinnehav i Esselte AB uppgår till 5.163.207 A-aktier och 611.600 B-aktier. Innehavet motsvarar därmed 16,9% av kapitalet och 27,3% av rösterna i Esselte.

Enligt Ratos årsredovisning 1999 uppgick Ratos innehav per den 31 december 1999 till 4.558.207 A-aktier och 233.500 B-aktier, sammantaget motsvarande 14,0% av kapitalet och 23,8% av rösterna i Esselte.

Stockholm 15 mars 2000
FÖRVALTNINGS AB RATOS