Ratos flaggar ned i Telelogic

2000-03-10

Efter en försäljning av 612.000 aktier i Telelogic uppgår Ratos innehav till 1.000.000 aktier motsvarande 10,4% av kapital och röster före utnyttjande av utestående optioner.
I pressmeddelande den 9 februari 2000 rapporterades Ratos innehav i Telelogic uppgå till 1.612.000 aktier, motsvarandes 16,8% av kapital och röster före utspädning.
Försäljningen innebär en realisationsvinst för Ratos-koncernen om drygt 600 Mkr motsvarande ca 7,40 kr per aktie.

Kommentar
- Telelogic-aktien har haft en fantastisk kursutveckling vilket innebär att innehavet kommit att stå för en ansenlig del av Ratos tillgångsmassa. Genom försäljningen reducerar vi vår allt för stora enhandsexponering. Vi bibehåller en andel om drygt 10% i bolaget eftersom vi fortsatt anser Telelogic vara ett synnerligen välskött företag, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson försäljningen.