Ratos Lånar ut 1.000.000 Aktier i Telelogic

2000-01-25

- Flaggar temporärt ned innehavet från 20 till 7,5 procent
- Låneavtalet sträcker sig fram till dess att Telelogics nyemission registrerats hos PRV

Ratos har idag slutit avtal med Enskilda Securities om att genom aktielån låna ut 1.000.000 aktier i Telelogic AB. Ratos innehav före utlåningen är 1.612.000 aktier motsvarande ca 20 procent av det totala antalet aktier i Telelogic före utnyttjande av utestående optioner. Under den tid aktierna är utlånade kommer Ratos ägarandel att motsvara 7,5 procent av kapital och röster före utnyttjande av optioner.

Låneavtalet löper till dess att Telelogics nyemitterade aktier är registrerade hos PRV. Efter genomförda nyemissioner i Telelogic kommer Ratos 1.612.000 aktier att motsvara 16,8 procent av kapital och röster i Telelogic före konvertering.