Ratos Återfår 1.000.000 Aktier i Telelogic - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-15 17:29 RATOS B 33,10 SEK

Ratos Återfår 1.000.000 Aktier i Telelogic

2000-02-08

- Flaggar upp innehavet från 7,5 till 16,8 procent

Ratos har i enlighet med tidigare offentliggjorda utlåningsavtal med Enskilda Securities återfått 1.000.000 utlånade aktier i Telelogic. Ratos totala innehav om 1.612.000 aktier i Telelogic motsvarar därmed en kapital- och röstandel före utnyttjande av utestående optioner om 16,8 procent.