Rapporttillfällen 2001

2000-11-06

Bokslutkommuniké 2000
22 februari 2001

Årsredovisning 2000
preliminärt i början av mars 2001

Bolagsstämma
5 april 2001

Delårsrapport januari-mars 2001
9 maj 2001

Delårsrapport januari-juni 2001
24 augusti 2001

Delårsrapport januari-september 2001
13 november 2001