Mats Lönnqvist har utsetts till Senior Investment Manager i Ratos

2000-01-19

I sin nya position på Ratos kommer Mats Lönnqvist med sin bakgrund kunna bidra till att såväl identifiera som genomföra nya investeringar och aktivt delta i utvecklingen av Ratos innehav.
Mats Lönnqvist kom som vVD och CFO till Esselte i augusti 1997 och har under sina år i bolaget medverkat till att koncentrera verksamheten till det renodlade kontorsvaruföretag som Esselte är idag. Tidigare har Mats bland annat verkat som CFO på Securum och därefter som vVD och CFO på Biacore.

Redan under våren 1999 lät Mats Lönnqvist meddela att han inte önskade flytta med Esselte till England. Han har dock som Esselte tidigare meddelat valt att kvarstå i sin befattning till bolagsstämman år 2000, bl a för att understödja Esseltes nytillträdde VD Anders Igel under sex månader.

Sedan ett år har Ratos en ny strategisk inriktning. Bolagets affärsidé bygger på att skapa värden genom att förvärva och utveckla företag. Under 1990-talet investerade Ratos i huvudsak i börsnoterade bolag. Bedömningen är nu att möjligheterna att skapa värdetillväxt är större utanför börsen. Ratos tillgångar kommer därför successivt att investeras i ett begränsat antal företrädesvis onoterade bolag.

Det är med stor tillfredsställelse som jag kan välkomna Mats Lönnqvist att från den 1 maj ingå i Ratos investerarorganisation. Mats har en utomordentlig bakgrund med såväl finansiell som industriell erfarenhet av att driva verksamhet samt ett gediget affärskunnande och ett brett kontaktnät, säger Ratos VD Arne Karlsson.