Fler bolag ansluter sig till det öppna UMTS-konsortiet

2000-08-31

MCI WorldCom, RSL COM och Home.se har undertecknat avsiktsförklaringar om att ansluta sig till det UMTS-konsortium som bildats av Ratos, Teracom och Nomura. Sedan tidigare har konsortiet avtal med Glocalnet och Internet 5. Konsortiet har för avsikt att bygga ett öppet och neutralt UMTS-nät. Nätet kommer att vara öppet för samtliga tjänsteleverantörer som önskar köpa nätkapacitet. Mellan Kramfors och TV-masten i Lugnvik upprättas en mikrovåglänk som får en kapacitet på så mycket som 155 megabit.
- WorldCom ser nästa generations mobilstandard som en viktig plattform för utvecklingen av nya tjänster, säger Christophe Herley affärsutvecklingschef MCI WorldCom. Konsortiet har med tillgången på befintlig infrastruktur de bästa förutsättningarna att snabbt bygga ut ett nationellt UMTS-nät. Ett öppet nät kommer dessutom att främja utvecklingen av nya applikationer inom såväl e-handel som informationstjänster, vilket stärker Sveriges ställning som ledande IT-nation. WorldCom kommer att kunna erbjuda ett komplett utbud av flexibla kommunikationslösningar.

- Vi har valt att ansluta oss till konsortiet därför att vi anser att det erbjuder de bästa konkurrensvillkoren för fristående teleoperatörer, säger Kenneth Pettersson, marknadschef RSL COM Scandinavia. I slutändan blir det därför också den bästa lösningen för konsumenterna, både prismässigt och när det gäller utbudet av UMTS-tjänster.

- Det är bra med en nätoperatör som ger oss goda möjligheter att utveckla bra och konkurrenskraftiga tjänster på samma villkor som de stora bolagen, säger Hugo Wikström, VD Home.se.

Konsortiet
Ratos, Nomura och Teracom har format ett konsortium med avsikt att bygga ett neutralt och öppet nät för tredje generationens mobiltelefoni, UMTS . Konsortiets nät kommer att vara öppet för samtliga tjänsteoperatörer som önskar köpa nätkapacitet. Därmed skapas förutsättningar för större konkurrens inom mobil telefoni i Sverige. Nätets neutralitet och öppenhet säkerställs genom att konsortiets ursprungliga medlemmar Ratos, Nomura och Teracom behåller majoriteten i bolaget, samt att Teracom endast har en minoritetsandel. En ägarandel har reserverats för de tjänsteleverantörer som även önskar vara delägare.

MCI WorldCom
MCI WorldCom är en global ledare av kommunikationstjänster med verksamhet i fler än 65 länder. Omsättningen 1999 var 314,5 miljarder kronor, varav 40 % från områdena data, Internet och internationella tjänster. WorldCom levererar integrerade helhetslösningar för e-handel och Internet i den digitala generationen. För mer information besök gärna: www.worldcom.se

RSL COM
RSL Com Scandinavia är ett telekomföretag med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. Företaget har ett brett utbud av tjänster inom telefoni, datakommunikation/internet samt tilläggstjänster. Företagets omsättning 1999 var 283 miljoner kronor. Företaget ingår i den globala telekomkoncernen RSL Communications, Ltd, som är noterad på den amerikanska Nasdaq-börsen. Koncernen är verksam i 20 länder i Europa, USA, Sydamerika och Australien. Mer information: www.rslcomscandinavia.com

Home.se
Home.se, som bildades 1997, erbjuder gratis e-post, gratis internet samt telefoni till marknadens bästa priser. Företaget har idag 200000 medlemmar och har kontor i Stockholm och Härnösand. Mer information: www.home.se