EU godkänner Q-Labs investering

2000-12-08

EU kommissionen har låtit meddela att man godkänner Ratos investering i konsultbolaget Q-Labs. Efter en nyemission om 190 Mkr kommer Ratos att äga 40% av bolaget. Övriga ägare är Ericsson och Det Norske Veritas.

Q-Labs kärnverksamhet utgörs av kvalitetssäkring av programvaruutveckling för företag med stort eller avgörande beroende av programvara. Några av de större kunderna är internationella företag som Ericsson, ABB och Robert Bosch. Bolaget har idag en stark position i Europa och har även påbörjat en inbrytning på den amerikanska marknaden.

Programvara svarar för en allt större del av företagens utvecklingskostnader. De programvarusystem som stöttar såväl nya produkter som tillverkningsprocesser blir alltmer komplexa vilket ökar behovet av en systematisk kvalitetssäkring av system och programvara. Världsmarknaden för programvarukvalitetstjänster beräknas idag överstiga 800 miljoner USD (7,6 miljarder SEK) och förväntas växa med ca 30 procent årligen under de kommande åren.

"Genom investeringen avser Ratos att bidra till Q-Labs fortsatta tillväxt, som förutom organisk tillväxt sannolikt kommer att innebära framtida förvärv" säger Bo Jungner, Senior Investment Manager på Ratos.