Delårsrapport Januari - September 2000

2000-11-09

- Resultatet före skatt 1.775 Mkr (1.166)
- Vinst per aktie ökar med 54% till 21,37 kr (13,85)
- Löpande resultat från Aktiva innehav 231 Mkr (81)
- Substansvärdet ökar 17% till 127 kr per aktie
- 190 Mkr investeras i Q-Labs
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.