Allt fler bolag satsar på Tenora Networks öppna UMTS-nät

2000-11-22

HemEl, GTS Sverige och Telitel har undertecknat avsiktsförklaringar om att ansluta sig till den neutrala nätoperatören Tenora Networks UMTS-nät. Sedan tidigare finns avtal med Glocalnet, WorldCom, RSL COM, Internet 5 och Home.se.

Genom Tenora Networks erbjuds de som inte får eller sökt en UMTS-licens en möjlighet att lansera sina tjänster utifrån en konkurrensneutral plattform. "Vi är beredda att starta förhandlingar omgående" säger bolagets tf VD Per Hallius.
Tenora skiljer sig från övriga aktörer som sökt UMTS-licens genom att själv inte vara en leverantör av tjänster till slutkund. Tenora kan därigenom på ett trovärdigt sätt erbjuda alla typer av tjänsteleverantörer UMTS-kapacitet i ett öppet och oberoende nät.

- Att kunna köpa nätkapacitet från en neutral nätoperatör ger en fristående aktör den bästa möjligheten att komma in på den svenska 3G-marknaden, säger Mats Sandvik, VD för GTS Sverige.

Med Teracoms långa erfarenhet av att planera och bygga infrastruktur samt att erbjuda transmissionskapacitet för GSM-operatörer har Tenora mycket goda förutsättningar att snabbt bygga ut ett nationellt UMTS-nät med god täckning. Bland Tenoras styrkor finns också de drygt 1000 master, som redan idag finns tillgänglig via Teracom.

- Vi upplever ett mycket stort intresse för Tenoras UMTS-nät, säger Per Hallius. Framförallt har existerande och potentiella tjänsteleverantörer värdesatt att vårt erbjudande, till skillnad från övriga operatörer, inte medför någon intressekonflikt mellan nät- och tjänsteleverantör. Vi för flera ytterligare diskussioner både med såväl större och etablerade som mindre och nischade spelare.
Tenora Networks planerar för en snabb utbyggnad av ett UMTS-nät i både tätorter och på landsbygden. Redan under år 2001 kan UMTS-tjänster lanseras i nätet. Täckningen kommer att uppgå till 99,98 procent av befolkningen år 2003 vilket ger full poäng enligt PTS anvisningar för licenssökande.

Tenora Networks
Bakom Tenora Networks står Ratos, Nomura och Teracom. Konsortiets avsikt är att bygga ett neutralt öppet nät för tredje generationens mobiltelefoni. Genom Tenora skapas förutsättningar för större konkurrens inom mobil telefoni och dataöverföring i Sverige. Nätets neutralitet och öppenhet säkerställs genom att konsortiets ursprungliga medlemmar Ratos, Nomura och Teracom behåller majoriteten i bolaget. En ägarandel i Tenora har reserverats för de tjänsteleverantörer som även önskar bli delägare.

HemEl
HemEl, som ingår i Birka Energikoncernen, är en av Sveriges största leverantörer av elektricitet och har idag över 750 000 hushåll som kunder. HemEls strategi är att erbjuda sina kunder fler intressanta tjänster än bara el, exempelvis telefoni och internet, och det långsiktiga målet är att bli ett hemserviceföretag.

GTS Sverige
GTS Sverige ingår i koncernen Global TeleSystems Group (GTS), som är en av de största nätverks- och tjänsteoperatörerna i Europa med verksamhet i över 20 Europeiska länder. GTS driver bland annat ett av Europas mest utbredda fibernätverk och idag går drygt 25 procent av Europas totala Internettrafik via GTS stamnät Ebone.

Telitel
Telitel är en snabbväxande operatör på den svenska telemarknaden som erbjuder avancerade tekniska kommunikationslösningar till konkurrenskraftiga priser. Idag levererar Telitel internet-, telefoni-, callcenter-, systemlösningar- och bredbandstjänster till små- och medelstora företag samt telefonitjänster till privatpersoner.