2000

Sök bland pressmeddelanden
 
Datum Pressmeddelanden
Tenora Networks utan UMTS-licens
EU godkänner Q-Labs investering
Tio bolag satsar på Tenora Networks öppna UMTS-nät
Allt fler bolag satsar på Tenora Networks öppna UMTS-nät
Delårsrapport Januari - September 2000
Rapporttillfällen 2001
Ny koncernchef i DataVis
Ny hemsida - ett lyft!
Internetföretaget O2 startar verksamhet i centrala Oslo
Ratos investerar i Q-Labs
Utökar investering i Telia Overseas
Snabb täckning - Full poäng
Under år 2001 kan tjänster lanseras i Det öppna UMTS-nätet
Fler bolag ansluter sig till det öppna UMTS-konsortiet
Delårsrapport Januari - Juni 2000
Ratos, Nomura och Teracom vill skapa öppet UMTS-nät
Delårsrapport Januari - Mars 2000
Fullföljer förvärvet av Farr - ökar investering i sammanslagna Camfil/Farr
Ratos Bolagsstämma
Utökar ACE-investering - förvärvar ConmelGruppens logistikdivision
Ratos lägger bud om ca 1,2 Mdr kr på Nasdaq-noterad marknadsledare inom luftfilter
Ratos flaggar upp i Esselte
Ratos flaggar ned i Telelogic
Nyval till Ratos styrelse
Superfos säljer huvudkontor - reavinst 80 MDKK
Superfos säljer affärsområdet chemicals
Ratos' Board proposes acquisition of own shares
Bokslutskommuniké 1999
Ratos styrelse föreslår förvärv av egna aktier
Ratos Återfår 1.000.000 Aktier i Telelogic
Ratos Lånar ut 1.000.000 Aktier i Telelogic
Mats Lönnqvist har utsetts till Senior Investment Manager i Ratos
Veckovis substansvärde-rapportering upphör