Tv8 säljs till MTG

1999-08-30

Ratos har idag träffat avtal om överlåtelse av hela sitt aktieinnehav, motsvarande 80 procent av kapital och röster, i TV8 till MTG. Därmed har Ratos uppnått det tidigare kommunicerade målet att under 1999 hitta en ägare i mediabranschen till TV8.

Försäljningen påverkar Ratos substansvärde med ca 1 procent eller -1,50 kronor per aktie. Den 27 augusti uppgick substansvärdet per aktie till 106 kronor. Den koncernmässiga realisationsförlusten till följd av avyttringen beräknas uppgå till 38 Mkr.

För ytterligare upplysningar:

Arne Karlsson, VD
Förvaltnings AB Ratos,
telefon 08-700 17 00