Ratos säljer Meto reavinst 217 Mkr

1999-12-09

Checkpoint Systems, Inc. har idag meddelat att man avser fullfölja sitt bud på Meto. Därmed kommer Ratos som äger 13 procent i Meto kunna redovisa en realisationsvinst om 217 Mkr.

Meto som tidigare ingick i Esselte-koncernen börsnoterades i juni 1999. I augusti 1999 offentliggjorde Checkpoint sitt bud vilket motsvarade 65 kronor per aktie. Budpremien uppgick till ca 63 procent.

Ratos är mitt uppe i processen att förverkliga den nya strategi som lanserades i slutet av 1998. Under de kommande åren skall Ratos tillgångar, vilka idag uppgår till drygt 8 miljarder kronor, investeras i ett begränsat antal onoterade bolag. Ratos som tidigare var ett rent investmentbolag kommer därmed att bli ett noterat Private Equity bolag.

Bland Ratos onoterade innehav finns idag Superfos, Dahl, ACE och Telia Overseas. Noterade intressebolag är Scandic Hotels, Telelogic, Esselte och Capona.

För ytterligare information:

www.checkpointsystems.com
www.meto.com

Anna-Karin Celsing
Informationschef Ratos
070 - 399 62 39