Ratos kommentar med anledning av budet på Dahl

1999-02-11

Ratos och EQT lägger idag, genom det gemensamt ägda bolaget Dahl Intressenter AB, ett kontant bud på samtliga aktier i Dahl. Erbjudandet innebär ett totalt budvärde på 2.496 miljoner kronor, vilket motsvarar 120 kronor kontant per aktie i Dahl. Dahl Intressenter kommer att ägas till 49 procent av Ratos och 51 procent av EQT. Budet innebär en premie på 47 procent i förhållande till Dahls genomsnittliga sista betalkurs under de senaste 30 handelsdagarna före Dahls börsstopp på Stockholms Fondbörs.

• För knappt två månader sedan fastställde Ratos sin nya strategi. Sedan dess har Ratos ledning dels gått igenom bolagets samtliga innehav och dels utvärderat nya investeringsmöjligheter bland ett flertal onoterade bolag. EQT kontaktade oss för en tid sedan med anledning av att EQT hade utvärderat Dahl. Vi fann att våra tankar om Dahls nuvarande situation och framtida utvecklingsmöjligheter överensstämde. Med vår förenade industriella och finansiella kompetens och erfarenhet kan vi skapa långsiktiga mervärden och realisera Dahls lönsamhetspotential. Vår åsikt är också att ledningen i den situation som nu råder bäst får den arbetsro som behövs genom att verka i ett onoterat bolag, säger Arne Karlsson, VD i Ratos

• Förvärvet av Dahl är den första av en rad affärer vi avser att göra framöver. För Ratos innebär budet att Ratos innehav i Dahl ökar från 28 procent till 49 procent.

• Inom ramen för ett ansvarsfullt utövande av ägarrollen har vi en uttalad exitstrategi för alla våra innehav vilken kan innebära notering eller att vi deltar i en industriell strukturaffär. Ratos fokusering på ökade investeringar i onoterade bolag syftar till att åstadkomma en än högre avkastning till våra aktieägare, säger Arne Karlsson.

För ytterligare information:

Arne Karlsson,
VD Ratos,
telefon 08-700 17 00

EQT och Ratos lägger kontant bud på Dahl