Ratos investerar 250 MKR i IT-koncernen Datavis

1999-12-21

• Nytt kapital möjliggör expansion för DataVis
• Stark tillväxt planeras från dagens 200 anställda till att bli rikstäckande totalleverantör av IT-tjänster
• 1999 års omsättning 200 Mkr framtida årlig tillväxttakt beräknas till minst 40%

Ratos har idag kommit överens med ägare och ledning i den Sundsvalls-baserade IT-koncernen DataVis om att investera sammantaget 250 Mkr i bolaget i början av år 2000. Investeringen görs genom en riktad nyemission, förvärv av aktier samt genom ett konvertibelt förlagslån. Ratos ägarandel före konvertering kommer att uppgå till ca 48%. Bland DataVis övriga ägare finns bolagets anställda samt HERE Invest.

Totalleverantör med starkt norrländskt fäste
Konsultföretaget DataVis har ett starkt fäste som totalleverantör av IT-tjänster i norra Sverige. Tyngdpunkten har under många år legat på systemutveckling men har successivt kompletterats med affärslösningar, Internet, utbildning, produktförsäljning samt teknik och drift. Förutom i norra Sverige finns bolaget representerat i Stockholm och i Linköping. Internet-verksamheten inom O2 etableras för närvarande även i Köpenhamn.

Sedan starten 1990 har DataVis växt från 6 till omkring 200 anställda. Expansionen har skett såväl organiskt som genom förvärv. Under 1999 har de två Stockholmsföretagen Mjukvarukraft och Internet-konsulten O2 med sammanlagt ca 50 konsulter förvärvats.

Gert Söderberg är VD och en av grundarna av DataVis.

"Vi växer snabbt. Genom Ratos får vi tillgång till såväl kapital som en delaktig ägare något vi upplever som avgörande för att nå vårt mål att etablera oss som en rikstäckande totalleverantör av IT-tjänster. För att nå dit krävs såväl en organisk tillväxt som förvärv. "

Planerad börsintroduktion
DataVis har redan tidigare genomfört en ägarspridning till de anställda och påbörjat planeringen inför en börsintroduktion. Nu har bolagets ägare och anställda istället valt att låta bolaget växa till sig innan en notering.

" Efter några större förvärv under det senaste året tycker jag att det här är en bättre lösning. Nu tar vi oss tid att etablera en starkare rörelse som jag personligen tror kan bli en mer intressant börsplacering, säger Gert Söderberg. Genom Ratos får vi en indirekt exponering mot börsen och dessutom en erfaren partner när vi själva skall noteras."

1998 uppgick DataVis omsättning till ca 160 Mkr och vinsten före skatt till 3,5 Mkr. Under 1999 räknar DataVis koncernen med att omsätta ca 200 Mkr och redovisa en vinst före skatt om drygt 5 Mkr. Såväl 1998 som 1999 har resultatet tyngts av omstruktureringskostnader vilka uppstått till följd av genomförda förvärv.

DataVis ytterligare ett steg in på Private Equity-marknaden
Sedan ett år tillbaka har Ratos placeringsstrategi förändrats. Från att tidigare sökt investeringar på börsen går bolaget nu mot Private Equity-marknaden marknaden för onoterade bolag. Enligt VD Arne Karlsson ligger dagens överenskommelse helt i linje med Ratos nya strategi.

"DataVis passar väl in i Ratos nya strategi. Här kan Ratos fungera som växthus under några expansiva år. Bland annat tror jag att Ratos kan fylla en viktig roll i DataVis förvärvsstrategi. Tillsammans med ledningen tror jag också att vi kan bidra till att förbättra bolagets lönsamhet."

Investeringen om 250 Mkr ligger i det lägre intervallet av de placeringar Ratos ser framför sig i genomförandet av sin nya strategi. Bland de Aktiva innehav Ratos innehar idag finns bolag som Scandic Hotels, danska Superfos, Capona, Dahl, Esselte och ACE . Även Telelogic där Ratos innehav ökat från 30 till drygt 350 Mkr i värde och Telia Overseas ingår bland de Aktiva innehaven.

"Såväl Telelogic som Telia Overseas är exponerade mot den expansiva internationella telekommarknaden. Tillväxten för DataVis ligger snarare i att expandera såväl geografiskt som verksamhetsmässigt i första hand i Sverige. Dels har bolaget goda möjligheter att växa organiskt eftersom efterfrågan på företagets tjänster sannolikt kommer att vara fortsatt hög, dels finns en tillväxtpotential i DataVis förvärvsstrategi."

För ytterligare kommentarer:

Arne Karlsson, VD Ratos,
08 - 700 17 00, 010 226 21 96

Gert Söderberg, VD DataVis,
060 701 00 40, 070 348 00 96

Mer information:
www.datavis.se