Ratos avyttrar flygspeditionsbolag i fjärran östern

1999-03-23

Ratos har avyttrat ett mindre flygspeditionsbolag i Singapore med etableringar även i Hong Kong, Taiwan och Kina. Bolaget, som är knutet till Ratos aktiva innehav Air Cargo Express, har 40 anställda och en omsättning på 60 Mkr. Bolaget visade 1998 ett resultat på –3 Mkr. Försäljningen resulterar i en mindre realisationsförlust. Bolagets samarbete med Air Cargo Express fortsätter även efter försäljningen.

För ytterligare information:

Thomas Mossberg,
vice VD Ratos, telefon 08-700 17 00