Ny informationschef i Ratos

1999-06-11

Till informationschef i Förvaltnings AB Ratos har utsetts Anna-Karin Eliasson. Anna-Karin Eliasson kommer närmast från FöreningsSparbanken där hon sedan 1993 ansvarat för Investor Relations funktionen. Anna-Karin Eliasson beräknas tillträda den nyinrättade befattningen som informationschef i september i år.

• Under det senaste året har Ratos strategi utvecklats mot en renodlad inriktning på bolagets Aktiva innehav. Andelen noterade innehav minskas och fokus ligger på en aktiv ägarroll i bolag där Ratos skall arbeta med de tre förädlingsleden förvärv, utveckling och försäljning. Med Ratos nya strategiska inriktning ser vi ett ökat behov av en fokuserad kommunikationsstrategi som aktivt stöttar bolagets verksamhet. Att Anna-Karin Eliasson nu anställs som informationschef skall ses mot denna bakgrund, säger Ratos VD Arne Karlsson.

• Ratos har under ett flertal år utmärkt sig som ett av börsens främsta bolag vad avser information av hög kvalitet till samtliga aktieägare. Jag ser därför fram emot att få vidareutveckla denna tradition och samtidigt aktivt bidra till förverkligandet av Ratos nya strategi, säger Anna-Karin Eliasson.

För ytterligare upplysningar:

VD Arne Karlsson,
telefon 700 17 00