Ny VD för A.C.E. Air Cargo Express

1999-06-17

Peter Larsen kommer till hösten att tillträda befattningen som verkställande direktör för A.C.E. Air Cargo Express AB.

Peter Larsen har stor erfarenhet av transporter och logistik och har under mer än 20 år varit verksam i ASG-koncernen. Där har han bland annat ansvarat för nordisk trafik, utlandstrafik och var under några år chef för den östra regionen. Närmast kommer han från TNT, där han sedan 1995 varit försäljnings- och marknadsdirektör för Skandinavien.

Peter Larsen efterträder Yngve Berggren som varit verkställande direktör för ACE sedan starten för 15 år sedan. Han avgår med pension i samband med sin 60-årsdag, men kommer som ledamot i ACE:s styrelse att fortsätta sitt engagemang i ACE-koncernens utveckling.

- "Den omfattande strukturförändring som vår bransch genomgår gör det mycket intressant och spännande att få leda ACE in på 2000-talet" säger Peter Larsen.

A.C.E. Air Cargo Express AB är ett av landets ledande företag inom området spedition av flygfrakt/snabba transporter. Företaget är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Ratos. ACE-koncernen har ca 150 anställda med kontor i anslutning till alla större flygplatser i Sverige samt Kastrup, Vanda och Åbo. ACE erbjuder transporter och spedition för flyg- och sjöfrakt och är kvalitetscertifierat enligt ISO 9002.

För ytterligare upplysningar:

Thomas Mossberg,
vVD Ratos,
tel 08-700 17 00