Delårsrapport Januari - September 1999

1999-11-01

• Hög aktivitetsnivå
• Dahl förvärvat och PriFast sålt
• Capona och Telelogic börsnoterade
• Meto under uppköp – möjlig reavinst 217 Mkr
• Esselte renodlas och ledningen förstärks
• TV8-innehav sålt
• Resultat före skatt årets första nio månader 1.166 Mkr (816)
• Substansvärde 100 kr/aktie 1999-10-29