Delårsrapport Januari - Mars 1999

1999-04-30

• Ratos och EQT:s bud på samtliga aktier i Dahl accepterat.
• Bud från Balder på Ratos innehav i PriFast accepterat.
• Åtta mindre investeringar i utvecklingsbolag avyttrade.
• Börsnotering av Capona och Telelogic.
• Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 724 (370) Mkr.
• Substansvärdet uppgick till 95 kr/aktie 1999-03-31, en ökning med 13% från årsskiftet.